REGISTRACe
adrenalin banát 2020

Po vyplnění registrace, Vám v řádu dní zašleme její potvrzení a platební podmínky s jasnou dobou splatnosti. V případě nezaplacení registrace propadá. V případě zaplacení a Vaší neúčasti na závodě platbu nevracíme (registrace je přenosná). V případě zrušení závodu platbu celou vracíme. V případě malého zájmu o dopravu autobusem si vyhrazujeme právo, dopravu autobusem zrušit, odkázat Vás na dopravu svépomocí či spolujízdu a vrátit Vám celý rozdíl.

Pravidla závodů Adrenalin Banát 2020

Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Prohlášení posílejte na info@adrenalinbanat.com

Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn (závod se koná v zahraničí), bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu a mít viditelným způsobem upevněno číslo. 

Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet se psem.

Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu na určených místech a v cíli.     

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách. 

POVINNÁ VÝBAVA

Povinná výbava pro závod - batoh, 1 litr vody, folie, píštalka, telefon, voděodolná bunda, tričko s dlouhym rukávem, základní sada první pomoci.